Cookie Statement

Het Vliegende Paard gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd. Wil je meer weten over jouw privacy? Lees dan onze Privacy Policy.

If you wish to the read the cookie statement in English, click here.

FUNCTIONEREN WEBSITE

Het Vliegende Paard maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. Het Vliegende Paard gebruikt deze gegevens om haar websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Het Vliegende Paard gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. Je kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over jouw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

 

PERSONALISEREN VAN RECLAME-UITINGEN

Het Vliegende Paard maakt voor haar websites gebruik van retargeting. We gebruiken deze techniek om het internetaanbod voor jou nog interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of producten van Het Vliegende Paard op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het Vliegende Paard is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

 

COOKIES UITSCHAKELEN

Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat onze websites daardoor niet optimaal functioneren. Via de links hieronder vind je specifieke informatie over cookies voor de meest gebruikte browsers:

 

Cookie Statement (English)

Het Vliegende Paard uses cookies to make its websites more personal and user-friendly and to monitor visitors. This way, your settings are saved by means of cookies and the content can be better tailored to your preferences. Do you want to know more about your privacy? Then read our Privacy Policy.

FUNCTION WEBSITE

The Flying Horse uses Google Analytics to collect information about, for example, the date and time someone visits our websites and which pages you view on them. Het Vliegende Paard uses this data to improve its websites, to compile traffic statistics (such as the times of the day or the days in the week when the websites attract the most visitors) and to increase the popularity of the various components of the site. The Flying Horse only uses this data in an aggregated way and cannot trace it back to a computer or individual. You can install the “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” to prevent our websites from forwarding information about your visits to Google Analytics.

PERSONALIZE ADVERTISEMENTS

The Flying Horse uses retargeting for its websites. We use this technique to make the internet offer even more interesting for you. For example, it is possible for internet users who have previously shown interest in campaigns or products from Het Vliegende Paard to offer relevant advertisements on other websites. Het Vliegende Paard is convinced that displaying personalized advertisements is more interesting for the internet user than advertisements that are not relevant to the user. The display of these advertisements on pages of partners is done with the help of cookies and an analysis of past user behavior.

DISABLE COOKIES

You can set your browser to notify you as soon as you receive a cookie or to deactivate cookies. As a result, our websites may not function optimally.

logo_cta

De grootste studentenkamer van Zwolle!